GDPR (General Data Protection Regulation)

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla. Den nya GDPR förordningen ersätter den tidigare PuL (personuppgiftslagen), den nya förordningen stärker skyddet av dina personuppgifter och hur de hanteras.

Ystad Montessori Ekonomisk förening behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När dina personuppgifter registreras har du enligt lag rätt att få viss information vilken vi här igenom tillhandahåller dig.

Huvudman Susanne Svensson är den personuppgiftsansvarige för behandling av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med den personuppgiftsansvarige genom att vända dig till denna via telefon på
0731-443321 eller via mail på ystadmontessori@hotmail.com

En personuppgift är en uppgift som kan kopplas till din person. Det kan t.ex. vara ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer eller e-postadress.

När ditt barn börjar hos oss delas ett formulär ut till er där ni får möjlighet att ge samtycke eller inte till en rad olika ”tillfällen” där vi behandlar, lagrar och använder era personuppgifter. När ditt barn slutar hos oss på förskolan tas alla era personuppgifter bort och förstörs. Lika så om ni meddelar oss att ni inte vill vara med i vår kö längre tas uppgifterna bort och förstörs.

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att felaktiga personuppgifter ändras, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör så kallad dataportabilitet. En begäran om något av det ovan nämnda ska skickas till ystadmontessori@hotmail.com

Skulle du uppleva att Ystad Montessori Ekonomisk förening inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål.
För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand.

Du når oss på telefon 0731-443321 eller på mail ystadmontessori@hotmail.com